Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2019/2559 Esas 2019/8020 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2559
Karar No: 2019/8020
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2019/2559 E. , 2019/8020 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı, davalı tarafından elden 270.000 TL borç verdiği iddiasıyla aleyhine icra takibi başlatıldığını, oysa davalıya herhangi bir borcunun bulunmadığını ileri sürerek davalıya borçlu olmadığının tespiti ile davalı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
  Davalı, dava dışı kişiler aleyhine açtığı alacak davası üzerine adliyede tanıdığı olduğunu ve para verildiği takdirde davanın çözümüne yardımcı olacağını söyleyen davacı ve davacının yönlendirdiği dava dışı avukata ara ara paralar verdiğini, yazılı belge almadığını, daha sonra dolandırıcı olduklarını anladığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
  İlk derece Mahkemesince, davalının borç para verdiğini yazılı delille ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile başlatılan icra takibi nedeniyle davacının borçlu olmadığının tespitine, karar verilmiş; karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesince, davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  K A R A R
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 13.832,70 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At