Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2019/2761 Esas 2019/8046 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2761
Karar No: 2019/8046
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2019/2761 E. , 2019/8046 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

  Davacı, müteveffa İbrahim ...'dan aldığı 60.000 TL faizli para karşılığı bonolar verdiğini, borcu ödediği halde bonoların tarafına iade edilmediğini ve davalının verilen bir kısım bonolara istinaden icra takibi başlattığını, takibin haksız olduğunu ileri sürerek, borçlu olmadığının tespiti ile takibin iptaline ve kötü niyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
  Davalı, kambiyo senetlerinin sebepten mücerret olup bedelsizlik veya ödeme iddiasında bulunan tarafın bu iddiasını senet gücünde bir belgeyle ispatlaması gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
  İlk derece Mahkemesince, ispat yükü üzerinde olan davacının davanın ispatına yönelik herhangi bir delil sunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  K A R A R
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At