Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/606 Esas 2015/6611 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/606
Karar No: 2015/6611
Karar Tarihi: 20.05.2015


14. Ceza Dairesi         2014/606 E.  ,  2015/6611 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Cinsel taciz
  HÜKÜM : Mahkûmiyet

  İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilip dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  Dosya içeriği ile oluş ve kabule göre, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda mağdureye karşı cinsel taciz suçunu birden fazla işlediği sabit olduğu halde, hakkında 5237 sayılı TCK'nın zincirleme suçu düzenleyen 43. maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini,
  Mahkemece sanık hakkında cinsel taciz suçundan hüküm kurulurken uygulama maddesinin TCK'nın 105/1 yerine 289/1. maddesi olarak gösterilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın