Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/1890 Esas 2015/6638 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1890
Karar No: 2015/6638
Karar Tarihi: 20.05.2015


14. Ceza Dairesi         2015/1890 E.  ,  2015/6638 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı
  HÜKÜM : Mahkûmiyet

  İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Mağdurun soruşturma evresinde alınan beyanında, sanığın kendisine karşı gerçekleştirdiği eylemleri ilk olarak patronuna anlattığını, patronunun da bu olayı amcasına ve annesine anlatması gerektiğini söylemesi üzerine önce amcasına sonra da annesine anlattığını belirtmesi karşısında, mağdurun patronu ve amcasının tanık sıfatıyla dinlenilmesi ve özellikle ilk olay sırasında mağdurun patronunun sanığı, işyerinin orada görüp görmediği hususları sorularak ve ayrıca gerekmesi halinde de mahallinde keşif yapılmasından sonra tüm deliller birlikte değerlendirilip sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın