Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/772 Esas 2015/6633 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/772
Karar No: 2015/6633
Karar Tarihi: 20.05.2015


14. Ceza Dairesi         2015/772 E.  ,  2015/6633 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten yaralama
  HÜKÜM : Mahkûmiyet

  İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  Sanık hakkında TCK'nın 86/1, 86/3-e, 87/3 ve 29. maddelerine göre verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası aynı Kanunun 62. maddesiyle 1/6 oranında indirilirken hesap hatası sonucu 2 yıl 2 ay 7 gün yerine, 2 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini,
  Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiye istinaden düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hüküm fıkrasındaki 62. maddenin uygulanmasına ilişkin bölümde yer alan “2 yıl 2 ay 22 gün” ibaresinin çıkartılarak, yerine “2 yıl 2 ay 7 gün” ibaresi eklenmek suretiyle
  sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın