Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/13115 Esas 2017/5475 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/13115
Karar No: 2017/5475
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Ceza Dairesi         2016/13115 E.  ,  2017/5475 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
  HÜKÜM : Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan beraat, diğer atılı suçtan mahkûmiyet

  İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi.
  Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunda korunan hukuki yararın, velinin aile hukukundan kaynaklanan velayet hakkı olması nedeniyle mağduru, velayet hakkına sahip anne ile baba olduğu ve çocuk ...'ye yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekilin bu suçtan kurulan hüküm yönünden davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunmadığı gibi mahkemece verilen katılma kararı da bu hakkı vermeyeceğinden, anılan hükme ilişkin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince reddiyle, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu yönünden incelemenin sanığın temyizi ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
  Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalardaki beyanları, savunma ve tüm dosya kapsamından sanığın leh ve aleyhinde toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir, kanaat ve uygulaması karşısında, tebliğnamedeki sanık hakkında reşit olmayanla ilişki suçundan kurulan beraat hükmüne ilişkin bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
  Delillerle iddia ve savunma; duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, beraati ve sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, sanık ve katılan mağdure vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan verilen beraat kararı ile çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın