Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/13184 Esas 2017/5480 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/13184
Karar No: 2017/5480
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Ceza Dairesi         2016/13184 E.  ,  2017/5480 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelendi.
  Sanık müdafiin duruşmalı inceleme talebinin kanuni süresinden sonra yapılması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
  Mağdurenin ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin ... Üniversitesi ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 02.05.2013 tarihli raporunda, "Travma sonrası stres bozukluğu ve major depresyon" denilen psikiyatrik bozuklukların tespit edildiği ve bu ruh sağlığı bozukluklarının TCK'nın 103/6. maddesi kapsamında değerlendirilebileceği bildirildiğine göre, anılan raporda sanık ile mağdurenin rızaen ilişki yaşayıp halen evli oldukları da gözetilerek, ruh sağlığındaki bozulmanın cinsel istismar eyleminden dolayı mı yoksa yaş farkı fazla olmayan mağdure ile sanığın hile, şiddet veya zorlama olmaksızın erken yaşta cinsel deneyim yaşamalarına ve ilişki sonrası mağdurenin erken doğum yaparak bebeğini kaybetmesine bağlı olarak mı ortaya çıktığı hususunda tespit yapılmadığı anlaşıldığından, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan bahsedilen hususa ilişkin eksikliği giderecek şekilde rapor alındıktan sonra TCK'nın 103/6. maddesinin tatbiki yönünden sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde anılan maddenin uygulanmasına karar verilmesi,  ./..
  -2-

  Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın