Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/1666 Esas 2017/681 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/1666
Karar No: 2017/681
Karar Tarihi: 15.02.2017


14. Ceza Dairesi         2016/1666 E.  ,  2017/681 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Cinsel taciz, kasten yaralama (....ile ... kasten yaralama (.....)
  HÜKÜM : Suça sürüklenen çocuklar ....in cinsel taciz suçundan beraatlerine, suça sürüklenen çocuklar haklarında kasten yaralama suçundan kurulan hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına

  İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle suça sürüklenen çocuklar ... ile ...müdafiin temyiz dilekçesinde müdafii olmadığı Yusuf'un ismini de göstermesi yazım hatası kabul edilerek dosya incelendi.
  Suça sürüklenen çocuklar haklarında kasten yaralama suçundan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince verilen hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların aynı Kanunun 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil kararlardan olup temyiz yeteneğinin bulunmadığı anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuklar müdafilerinin anılan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin aynı Kanunun 264. maddesi hükmüne göre itiraz niteliğinde kabul edilip gerekli karar mahallinde merciince verilmek üzere, incelemenin suça sürüklenen çocuklar.... ile ... haklarında diğer suça sürüklenen çocuk ...'a karşı işledikleri iddia edilen cinsel taciz suçundan kurulan beraat hükümleriyle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
  Kayden 05.07.1993 doğumlu olup kovuşturma evresinde ifadesinin alındığı 27.06.2012 günlü duruşmada ondokuz yaşı içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk ...'un, müdafii huzurunda verdiği ifadesinde diğer suça sürüklenen çocuklar ... ile ....'den şikayetçi olduğunu ancak davaya katılmak istemediğini beyan etmesi karşısında, yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen müdafiin davaya katılma ve hükümleri temyize hakkı bulunmadığı gibi mahkemece verilen katılma kararı da bu hakkı vermeyeceğinden, vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At