Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2609 Esas 2017/5474 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/2609
Karar No: 2017/5474
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Ceza Dairesi         2017/2609 E.  ,  2017/5474 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı (sanıklar... ile ...), çocuğun nitelikli cinsel istismarı (sanık ...), nitelikli cinsel saldırı (sanık ...)
  HÜKÜM : Sanık ...'in çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraati ile nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkûmiyetine; sanık ...'in çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek bu suçtan ve...'nn çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyetlerine


  İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler de gözetilip dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanık ... hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan beraat ve nitelikli cinsel saldırı suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile sanık ... hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
  Hükümlerden sonra 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi ile ilgili olarak 24.11.2015 tarihli, 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamıyla verilen iptal kararının mahkûmiyet hükümleri yönünden infaz aşamasında nazara alınması mümkün görülmüştür.
  Delillerle iddia ve savunma; duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, beraati ve sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, O Yer Cumhuriyet Savcısı, sanıklar... ve ... müdafileri ile mağdure ... vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık ... hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan beraat ve nitelikli cinsel saldırı suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanık ... hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün ONANMASINA,
  Sanık ... hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesine gelince;
  Olayın intikal şekli ve zamanı, savunma, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanları, tanık ifadeleri ile tüm dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlediği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, beraati yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık ... müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın