Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2906 Esas 2017/5502 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/2906
Karar No: 2017/5502
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Ceza Dairesi         2017/2906 E.  ,  2017/5502 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez)
  HÜKÜM : Beraat

  İlk derece mahkemesince verilen hükümler ile Ek karar temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan (iki kez) beraatine dair verilen Ek kararın incelenmesinde;
  Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan, katılan mağdureler vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle Ek kararın ONANMASINA,
  Sanık hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan (iki kez) kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;
  Olay öncesinde tanışmayan ve sanıkla aralarında iftira atmalarını gerektirir şekilde dosyaya yansıyan bir neden veya husumet bulunmayan mağdurelerin aşamalardaki istikrarlı ve samimi anlatımları ile her iki mağdurenin de soruşturma evresinde ve duruşmada sanığı teşhis etmeleri karşısında, olay tarihinde mağdure ...'nın ders çalışmak amacıyla komşuları olan mağdure...'lara gittiği, evde otururlarken kapıyı çalan sanığın mağdure ...'ya "babanın arkadaşıyım, adım ..., bayram ziyaretine geldim" diyerek eve girdiği ve...'yı yanına çağırdıktan sonra kucağına oturtup göğüslerine bakmaya çalışıp göğüsleri ile kalçasını ellediği,...'nun "babamlar şimdi gelir" demesi üzerine panikleyip yerinden kalkarak kapıya gittiği ve kapıda mağdure ...' ya "gel sarılalım" diyerek sarılıp, cinsel organını mağdurenin cinsel organına temas ettirdiği ve dudaklarının kenarından öperek çıkıp gittiği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, atılı suçtan dolayı 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 ve 6763 sayılı Kanunlar ile getirilen düzenlemeler de gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesi gereğince (iki kez) mahkûmiyet kararları verilmesi gerekirken, oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine hükmedilmesi,
  Kanuna aykırı, katılan mağdureler vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın