Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/7284 Esas 2017/5487 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/7284
Karar No: 2017/5487
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Ceza Dairesi         2017/7284 E.  ,  2017/5487 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  Mahkemece Dairemizin 16.06.2016 tarihli bozma ilamına uyulmasına karar verilerek mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda yeniden rapor aldırılarak suça sürüklenen çocuklar haklarında TCK'nın 103/6. maddesi uygulanmış ise de bozma sonrası alınan 18.08.2016 tarihli raporu düzenleyen heyette de konunun uzmanı çocuk psikiyatristinin bulunmaması nedeniyle anılan raporun usulüne uygun olmadığı gözetilerek, Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan veya Adli Tıp Kurumu Kanununun 7, 23/B ve 31. maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurumları veya birimlerinde, bir çocuk psikiyatristi ile bir adli tıp uzmanının zorunlu katılımı ile Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulu ölçütlerine göre asgari beş kişiden oluşacak bir heyetten, mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda rapor alındıktan sonra, TCK'nın 103/6. maddesinin tatbiki hususunda değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması,
  Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuklar...,..., ...ile suça sürüklenen çocuklar müdafileri ve katılan mağdur vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın