Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/10417 Esas 2015/7566 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/10417
Karar No: 2015/7566
Karar Tarihi: 13.07.2015


14. Hukuk Dairesi         2015/10417 E.  ,  2015/7566 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Çaycuma Sulh Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 04/03/2015
  NUMARASI : 2013/628-2015/252

  Dava, paylı mülkiyete tabi taşınmazda ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkin olup davalı, ortaklığın kat mülkiyeti kurulması suretiyle giderilmesini talep etmiş, hükmü bu yönden temyiz etmiştir.
  2797 sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunun 27. maddesiyle eklenen geçici 14. madde gereğince Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun Hukuk Dairelerinin işbölümünü düzenleyen 19.01.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Kararına göre ve davanın açıklanan niteliği itibariyle temyiz inceleme görevi Yargıtay 18. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
  Ancak, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 60. maddesinde 6644 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereğince görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın Yargıtay Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna sunulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, görev sorunu giderilmek üzere dosyanın Yargıtay Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna GÖNDERİLMESİNE, 13.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın