Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/3910 Esas 2015/5612 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/3910
Karar No: 2015/5612
Karar Tarihi: 20.05.2015


14. Hukuk Dairesi         2015/3910 E.  ,  2015/5612 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davadan dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  _K A R A R_
  Davalı vekili Av ... 07.04.2015 tarihli dilekçesi ile temyizden feragat etmiş, dosyada mevcut 15.01.2014 tarihli ve 00599 yevmiye numaralı vekaletnamesinde temyizden feragate yetkili bulunduğu anlaşılmış olmakla, temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklandığı üzere feragat nedeniyle davalı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde yatırana iadesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar veridi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın