Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/10785 Esas 2017/1118 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10785
Karar No: 2017/1118
Karar Tarihi: 15.02.2017


14. Hukuk Dairesi         2016/10785 E.  ,  2017/1118 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  _K A R A R_

  Asıl dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, tapudaki haciz şerhinin kaldırılması; karşı dava ise İİK’nın 277. vd. maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
  Mahkemece, asıl davanın ve karşı davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı-karşı davacı ... tarafından tasarrufun iptali isteminin reddine dair verilen karar yönünden temyiz edilmiştir.
  2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 6723 sayılı Kanunun 21. maddesi ile değişik 60/3. maddesi gereğince, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun Hukuk Dairelerinin işbölümünü düzenleyen 12.02.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Kararına, davanın açıklanan niteliğine ve temyiz edenin sıfatına göre temyiz inceleme görevi Yargıtay ( 17. ) Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle dosyanın sözü edilen görevli Yüksek Daire Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At