Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/12631 Esas 2017/6135 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/12631
Karar No: 2017/6135
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Ceza Dairesi         2014/12631 E.  ,  2017/6135 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Beraat

  Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın katılanın yetkilisi olduğu şirkette ilk olarak hissedar olarak faaliyete başlayıp sonrasında ortaklıktan ayrılarak aynı şirket bünyesinde sigortalı işçi olarak çalışmaya devam ettiği, katılan şirketin müşterilerinin cihazlarının denetiminde kullanılıp katılanın şahsi bilgi birikimi ile tecrübesinden hareketle oluşturulan ve .... Kurumu tarafından da onaylanarak sertifikaya bağlanan deneysel formülleri ve müşteri bilgilerini muhafaza edildiği şirketin idari biriminde kullanılan bilgisayardan flash belleke atmak suretiyle farklı tarihlerde peyderpey gizlice aldığı, ardından aynı suç işleme kararı kapsamında son olarak 01.07.2008 günü şirket bilgisayarında aynı işlemi yaparken şirket personelince yakalandığı, hakkında tutanak düzenlenmesini müteakip işten ayrıldığı, kendi adına..... İç ve Dış Ticaret Sanayi Pazarlama Limited Şirketini kurduğu, akabinde elinde bulunan bilgileri kullanmak suretiyle çalıştığı dönemden tanıyıp müştekinin yetkilisi olduğu.... Şirketinin devamlı müşterileri olan firmalara aynı konuda daha düşük fiyatlar teklif etmek suretiyle kendisini seçen firmaların kalibrasyon işlemlerini köken itibariyle katılan şirket bilgisayarından aldığı bilgilerden hareketle yaptığı ve katılana maddi zarar verdiği; bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın savunması, tanık ifadeleri, katılan beyanı, bilirkişi raporu ve dosya kapsamından mahkemenin sanığın beraatine ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemektedir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilin suçun sübut bulduğuna ve yasaya aykırı karar verildiğine dair temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At