Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/15517 Esas 2017/6109 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/15517
Karar No: 2017/6109
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Ceza Dairesi         2014/15517 E.  ,  2017/6109 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık
  HÜKÜM : 1-TCK'nın 158/1-j-son, 62/1, 52/4, 53, 58/6 maddeleri gereğince mahkumiyet
  2-TCK'nın 204/1, 62, 53, 58/6, 63 maddeleri gereğince mahkumiyet


  Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Gerekçeli karar başlığında sehven "14/11/2008" olarak yazılmış olan suç tarihlerinin mahallinde "04/09/2008" olarak düzeltilmesi, ayrıca müşteki ...'ın katılma talebi hakkında mahkemece olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş olduğu halde gerekçeli karar başlığına sıfatı "Katılan" olarak sehven yazılmış olan ...'ın gerekçeli karardaki sıfatının mahallinde "Müşteki" olarak düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
  Sanığın, şikayetçi kardeşine ait kimlik bilgilerini içeren fakat kendi resmi bulunan sahte nüfus cüzdanı düzenleyerek bu belgeyi kullanmak suretiyle, katılan bankadan 5.000 TL kredi kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen olayda;
  1)Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
  Sanığın savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamına göre mahkemenin suç vasfına ve sübuta yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  5237 Sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen nitelikli hallerde suçtan elde edilen haksız menfaati belli ise; TCK'nın 52. madde hükmü de gözetilmek sureti ile haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde temel adli para cezası aynı Kanun'un 61. maddesi uyarınca gün olarak belirlenerek artırım ve indirimler gün üzerinden yapıldıktan sonra, ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı 52/2. madde hükmü gereğince 20-100 TL arasında takdir edilecek miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekirken doğrudan elde edilen haksız menfaatin iki katı esas alınmak suretiyle uygulama yapılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından adli para cezasına ilişkin ''12.000. TL'' ibaresinin çıkartılması yerine sırası ile ''600 gün'' terimlerinin eklenmesi ayrıca ''10.000 TL'' ibaresinden önce gelecek şekilde ''500 gün'' kelimesinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2-Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
  Sanığın, katılan banka şubesinde ele geçirilemeyen sahte nüfus cüzdanı kullanarak kredi sözleşmesi imzalayarak haksız kredi kullandığı tespit edilmiş ise de; ele geçirilemeyen nüfus cüzdanının iğfal kabiliyeti olup olmadığı tespit edilemediğinden kredi sözleşmesi davaya esas alınarak sanığın eyleminin TCK.nun 207. maddesi kapsamında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 6723 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile değişik 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At