Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/16497 Esas 2017/6103 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/16497
Karar No: 2017/6103
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Ceza Dairesi         2014/16497 E.  ,  2017/6103 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık, Suçu bildirmeme
  HÜKÜM : Mahkemenin 25.06.2008 tarih ve 288/55 Esas, 2008/77 Karar sayılı hükmünün açıklanması ile;
  1-Sanığın 765 sayılı TCK'nun 504/7,522,59/2,647 sayılı yasanın 4.maddeleri uyarınca mahkumiyetine
  2-Sanığın 765 sayılı TCK'nun 235/1,59/2,647 sayılı yasanın 4.maddeleri uyarınca mahkumiyetine

  25.06.2008 tarihinde sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın 03/07/2008 tarihinde kesinleştiği, denetim süresi içinde 19/09/2008 tarihinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle sanık hakkında açıklanan nitelikli dolandırıcılık ve suçu bildirmeme suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  1-Sanığın suçu bildirmeme suçundan mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Suçu bildirmeme suçunu işlediği iddia olunan sanığa yüklenen suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen katılan kurumun kamu davasına katılma hakkı bulunmadığı ve usulsüz verilmesinden dolayı hukuken geçersiz olan katılma kararının hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2-Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine ilişkin hükme sanık müdafi ve katılan vekilinin temyiz itirazı ile suçu bildirmeme suçundan mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK'nın 504/7,235/1,102/4,104/2. maddeleriyle, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 158/1-e son ve 279/1 maddelerinin ayrıca 66/1-d, 67/4 maddelerinin bir bütün olarak uygulanması sonucunda zamanaşımı hükümleri bakımından lehe olan ve sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK'nın 504/7 ve 235/1 maddelerindeki nitelikli dolandırıcılık ve suçu bildirmeme suçlarının gerektirdiği cezalar için zamanaşımını düzenleyen aynı yasanın 102/4, 104/2 maddeleri uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması


  kararının kesinleştiği 03.07.2008 tarihinde durup denetim süresi içerisinde ikinci suçun işlendiği 19.09.2008 tarihinde yeniden işlemeye başlayan 7 yıl 6 aylık olağanüstü dava zamanaşımının suç tarihi olan 20/06/2004 günü ile karar tarihi 16.01.2013 tarihleri arasında gerçekleşmiş olması nedeniyle sanık müdafi ile katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321 maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Kanun'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davaları gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At