Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/5076 Esas 2015/2629 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/5076
Karar No: 2015/2629
Karar Tarihi: 20.05.2015


15. Hukuk Dairesi         2014/5076 E.  ,  2015/2629 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı Tasfiye Halinde ... ile davalı .... arasındaki davadan dolayı .... Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 09.05.2014 gün ve 2013/181-2014/119 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


  - K A R A R -

  Davacı ...'nin 14.11.2011 tarihinde tasfiyesine karar verildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.11.2011 gün ve 7946 sayılı nüshası ile yine aynı Gazetenin 02.02.2012 gün ve 7997 sayılı nüshasında ilan edilmiş olduğu anlaşıldığından adı geçen şirketin ticaret sicil kayıtlarından atanmış ise tasfiye memurlarının bildirilmesi istenilerek tasfiye memurlarınca Avukat ...'ye verilmiş vekâletname örneğinin temin edilmesi ve dosyaya eklenmesi, bulunmadığı takdirde tasfiye memurlarına mahkeme kararının ve davalının temyiz dilekçesinin tebliğinin sağlanması, temyiz süresi beklendikten, temyiz edildiğinde gerekli işlemlerin ikmalinden sonra dosyanın gönderilmesi için mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın