Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/6694 Esas 2015/4101 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/6694
Karar No: 2015/4101
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2014/6694 E.  ,  2015/4101 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Kemer 1. Asliye Hukuk Hakimliği
  Tarihi :22.05.2014
  Numarası :2008/500-2014/327

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı T...-P... Turizm Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin üresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davada talep edilen ve hüküm altına alınan miktara ve davacının sadece tefrike ilişkin hükmü temyiz etmiş olmasına göre davacı ile davalı T...-P... Turizm Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti'nin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davacıdan, bakiye 512,30 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın