Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/6752 Esas 2015/4099 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/6752
Karar No: 2015/4099
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2014/6752 E.  ,  2015/4099 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı M.. A.. ile davalı B.. İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. arasındaki davadan dolayı Yatağan Asliye Hukuk Hakimliğince(Tic. Mah. Sıf.) verilen 02.07.2014 gün ve 2013/284-2014/279 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, kararı davalı temyiz etmiştir. Temyiz karar harcı alacak hüküm altına alınan 60.734,30 TL üzerinden hesaplanan 4.148,76 TL harcın 1/4'ü olan 1.037,19 TL nispi temyiz harcı alınması gerekirken 25,20 TL maktu harç alındığı anlaşılmaktadır.
  492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca eksik harç tamamlanmadıkça mütakip işlemler yapılamaz. 1086 sayılı HUMK'nın 434/III. maddesinde de temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği eksik ödeme yapılması halindeyse 7 günlük kesin süre verilerek tamamlanmasının isteneceği düzenlendiğinden HUMK'nın 434/III. maddesine göre işlem yapılarak 1.037,19-25,20=1.011,99 TL miktarlı eksik temyiz harcının tamamlatılması için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın