Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/6788 Esas 2015/4098 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/6788
Karar No: 2015/4098
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2014/6788 E.  ,  2015/4098 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacılar 1-İ.. G.. 2-G.. G.. 3-E.. G.. 4-N.. G.. ile davalılar H.. Ç.. vs. arasındaki davadan dolayı Burhaniye 2. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 03.07.2014 gün ve 2013/11-2014/271 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Davacılardan G.. G.. ile E.. G.. adına velayeten dava açıldığı, yargılama aşamasında reşit oldukları anlaşıldığından ve davacılar vekilinin yetkisi kalmadığından varsa yeni vekâletnamenin ibraz ettirilmesi, aksi takdirde mahkeme kararının ve temyiz dilekçesinin adı geçenlere usulünce tebliğ edilerek ve temyiz süresi beklendikten, temyiz edildiğinde gerekli işlemlerin ikmâlinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın