Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/1008 Esas 2015/4074 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/1008
Karar No: 2015/4074
Karar Tarihi: 09.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/1008 E.  ,  2015/4074 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı-k.davalı F.. Plastik Meşrubat İnş. ve Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı-k.davacı G... Genel Gıda San. ve Tic. A.Ş. arasındaki davadan dolayı Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 26.11.2013 gün ve 2011/359-2013/321 sayılı hükmü onayan Dairemizin 10.12.2014 gün ve 2011/1363-7183 sayılı ilamı aleyhinde taraf vekilerince karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilâmında benimsenen gerektirici sebeplere göre tarafların HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteklerinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 248,00'er TL para cezalarının karar düzeltme isteyen taraflara yükletilmesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın