Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/479 Esas 2015/4066 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/479
Karar No: 2015/4066
Karar Tarihi: 09.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/479 E.  ,  2015/4066 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı M.. Ç.. ile davalı Ö..Nak. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. arasındaki davadan dolayı Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 12.06.2013 gün ve 2011/486-2013/311 sayılı hükmü onayan Dairemizin 06.11.2014 gün ve 2014/541-6332 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilâmında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 226,00 TL para cezası ile bakiye 5,20 TL red harcının karar düzeltme isteyen davacıya yükletilmesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın