Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/552 Esas 2015/4109 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/552
Karar No: 2015/4109
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/552 E.  ,  2015/4109 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı G..-İş İnş. Tic. Ltd. Şti. ve N..İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. ile davalı S.. B.. arasındaki davadan dolayı Sakarya 3. Asliye Hukuk Hakimliğince (Tic. Mah. Sıf) verilen 29.11.2012 gün ve 2012/117-517 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmiş eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya gelmiş dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dairemizin 29.12.2014 tarih 2014/1255 Esas, 2014/7617 Karar sayılı geri çevrime kararı ile davaya konu imalâtla ilgili taraflar arasında düzenlenen ara hakediş raporuyla varsa kesin hakediş raporuna itiraz edilmiş ise itiraz dilekçelerinin temin edilerek gönderilmesi ve davalı vekilinin katılma yolu ile temyiz dilekçesinin harcının ikmâli istenmiş olup, eksik harç ikmâl edilmiş ise de istenilen hakediş belgesinin gönderilmediği anlaşılmıştır.
  İncelenmesine gerek görüldüğünden;
  Davaya konu imalâtlarla ilgili taraflar arasında düzenlenen ara hakediş raporlarıyla varsa kesin hakediş raporunun, itiraz edilmişse itiraz dilekçelerinin yeni bir geri çevirme kararına mahal verilmemesi açısından mahkeme hakimince dosya incelenmek suretiyle belgelerin tam olarak temin edilerek eklenmesi için dosyanın mahalline 2. kez GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın