Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/571 Esas 2015/4072 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/571
Karar No: 2015/4072
Karar Tarihi: 09.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/571 E.  ,  2015/4072 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı İ.. A... ile davalı Gelişim Harita İmar İnş. Ltd.Şti. arasındaki davadan dolayı Ankara 16. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 13.06.2013 gün ve 2012/106-2013/147 sayılı hükmü onayan Dairemizin 10.11.2014 gün ve 2013/7066-2014/6464 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilâmında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 226,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davalıya yükletilmesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın