Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/685 Esas 2015/4102 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/685
Karar No: 2015/4102
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/685 E.  ,  2015/4102 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı G..Elektrik Tesisat San. ve Tic. Ltd.Şti. ile davalı E..Enerji Mak. San. ve Tic. A.Ş. arasındaki davadan dolayı Ankara 15. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 10.07.2013 gün ve 2011/81-2013/145 sayılı hükmü onayan Dairemizin 20.11.2014 gün ve 2014/675-6719 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Yargıtay ilâmında belirtilen gerektirici nedenler karşısında HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 248,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davacıya yükletilmesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.






  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın