Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/3479 Esas 2017/611 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/3479
Karar No: 2017/611
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Hukuk Dairesi         2016/3479 E.  ,  2017/611 K.

  "İçtihat Metni"


  Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat ... ... .... ile davalı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle kesinleşen ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/209 Esas 2012/334 Karar sayılı ilâmı ile ....09.2009 tarihli protokolün davalı ile davacı şirketi bağladığının kabul edilmiş olması ve sözleşme altına yazılıp davalı tarafça imzasına itiraz edilen tarihsiz Ek Protokolün ....03.2009 tarihli tasfiye protokolünden sonra düzenlendiği ileri sürülüp kanıtlanmamış olmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, ....480,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davacıdan alınarak ...'daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At