Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/6171 Esas 2017/617 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6171
Karar No: 2017/617
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Hukuk Dairesi         2016/6171 E.  ,  2017/617 K.

  "İçtihat Metni"


  Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle karar başlığında davacı olarak gösterilen ...'ın davacı olmayıp davacı adi ortağa muvafakat veren kişi olduğu ve ayrıca davalı olarak gösterilen ...'ın ölü olduğu ve mirasçıların davalı olarak gösterildiği anlaşılmakla ölü kişinin davalı olarak gösterilmesininde maddi hata olduğu, mahallinde herzaman düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 233,50 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At