Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/2000 Esas 2018/2296 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2000
Karar No: 2018/2296
Karar Tarihi: 31.05.2018


15. Hukuk Dairesi 2018/2000 E. , 2018/2296 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tic.Mah.Sıf.)

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat ... Bebir ile davalı vekili Avukat ... ve ihbar olunan ... ile ... Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davacının esnaf olduğuna dair dosyada kanıt bulunmadığı gibi davacı vekili davayı ticaret mahkemesi sıfatıyla açmış olup, mahkemece karar gerekçesinde davacının esnaf olduğundan bahsedilmesinin sonuca etkili olmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At