Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/318 Esas 2019/3066 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/318
Karar No: 2019/3066
Karar Tarihi: 01.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2018/318 E. , 2019/3066 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 02.10.2015 gün ve 2013/362-2015/349 sayılı hükmü bozan Dairemizin 15.11.2017 gün ve 2016/2158-2017/3959 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle 28.03.2012 tarihinde imzalanan sözleşmede işveren olarak tek imza mevcut olup gelen Ticaret Sicil yazısına göre en az iki imza bulunması zorunlu olduğundan davalının şahsi sorumluluğunun bulunduğunun anlaşılmış bulunmasına göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17,70 TL red harcının karar düzeltme isteyen davalıya yükletilmesine, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın