Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/429 Esas 2019/3298 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/429
Karar No: 2019/3298
Karar Tarihi: 10.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2018/429 E. , 2019/3298 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... Konut Yapı Kooperatifi arasındaki davadan dolayı ... 12. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 07.07.2015 gün ve 2014/1030-2015/609 sayılı hükmü bozan Dairemizin 11.12.2017 gün ve 2016/2442-2017/4344 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Heyetçe inşelenmesine gerek görüldüğünden;
  Davalı ... ... Konut Yapı Kooperatifi vekilince verilen bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ekinde mahkemece dosyasına sunulan ek-2 yazılı teslim tutanağı başlıklı belgede 15.06.2007'den 28.02.2008 tarihine kadar çeşitli vadeleri taşıyan toplam 53.800,00 TL bedelli 37 adet senedin arkalı önlü fotokopisinin temini ile Dairemize gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karşı bu müzekkereye makul süre içerisinde bir cevap verilmedği gibi UYAP ortamında yapılan araştırmada bu yönde herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldığından ilgililerin uyarılarak müzekkerede belirtilen hususun gecikmeksizin yerine getirilmesi aksi halde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duruyurusunda bulunulacağı gözetilerek görevli personel hakim tarafından uyarılmak sureti ile gereğinin yerine getirilmek için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At