Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/4436 Esas 2019/3347 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4436
Karar No: 2019/3347
Karar Tarihi: 12.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2018/4436 E. , 2019/3347 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacılar ... Mirasçıları 1-... 2-... 3-... 4-... 5-... 6-... 7-... 8-... 9-...'e vekâleten kendi adına asaleten ... 10-... 11-..., tereke temsilcisi ... ile davalılar 1-... 2-... 3-... İnş. Proje Taah. Tur. Ltd. Şti. 4-... arasındaki davadan dolayı ... 3. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 13.10.2015 gün ve 2014/43-2015/416 sayılı hükmü onayan Dairemizin 28.05.2018 gün ve 2018/563-2167 sayılı ilamı aleyhinde davacılar ile davalılar vekillerince karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  İncelenmesine gerek görüldüğünden,
  Davacısı ... ve arkadaşları, davalısı ... İşçi olan ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/176 Esas, 2017/110 Karar sayılı dava dosyası ile bu dosyanın 3. celsesinin 3 nolu ara kararında mahkeme kasasında saklanmasına karar verilmiş olan 160.000,00 TL'lik ödeme belgesinin mahkemece örneğinin onaylanıp Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 12.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At