Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/5450 Esas 2019/3257 Karar
Karar Dilini Çevir:
15. Hukuk Dairesi 2018/5450 E. , 2019/3257 K.

  "İçtihat Metni"

  Asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar ... Mirasçıları a-... b-... c-... (...) ile asıl davada davalı-birleşen davada davacı ..., temlik alanlar a-... b-... arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 26.05.2015 gün ve 2006/372-2015/341 sayılı hükmü onayan 23. Hukuk Dairesinin 26.06.2018 gün ve 2016/1025-2018/3802 sayılı ilamı aleyhinde davalı-birleşen dosya davacıları vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiş, 23. Hukuk Dairesi'nin 2016/1025 Esas, 2018/3802 Karar 26.06.2018 günlü onama ilamı aleyhinde davalı-birleşen davada davacı temlik alanlar vekili tarafından karar düzeltme başvurusunda bulunulmuş ise de;
  İncelenmesine gerek görüldüğünden;
  İmara aykırı ve kaçak yapılar için 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. mad

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat