Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2019/1798 Esas 2019/3321 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1798
Karar No: 2019/3321
Karar Tarihi: 11.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2019/1798 E. , 2019/3321 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ...Ş. ile davalı ..., fer'i müdahiller 1-... 2-... arasındaki davadan dolayı ... 2. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 17.04.2018 gün ve 2017/114-2018/296 sayılı hükmü onayan Dairemizin 19.03.2019 gün ve 2019/653-1230 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle uygulama projesi sunulmuş olsa dahi sözleşme ve ekleri arasında farklılık bulunması halinde öncelik sırası konusunda sözleşmede hüküm bulunmayıp uygulama ve Yargıtay içtihatlarında sözleşme eki olarak gösterilen belgelerdeki sıralamaya itibar edilmesi gerektiği, sözleşmenin 8.2.1 maddesindeki sıralamaya göre uygulama projesi sözleşme tasarısından sonraki sırada yer almakta olup, sözleşmedeki miktara itibar edilmesinin dosya kapsamına uygun olduğunun anlaşılmasına göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 384,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davalıya yükletilmesine, 2547 sayılı Yasanın 56/b maddesi gereğince davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 11.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At