Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/1161 Esas 2015/2309 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1161
Karar No: 2015/2309
Karar Tarihi: 10.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/1161 E.  ,  2015/2309 K.

  "İçtihat Metni"

  TALEP:
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21.02.2014 tarih ve 2014/63364 sayılı yazısı ile;
  Terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü adına suç işlemek ve kasten yaralama suçlarından suça sürüklenen çocuk ...'ın, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2, 37/1, 5/2, 5, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174/1, 174/2, 152/1-a, 152/2-a, 86/2, 86/3-c, 220/6, 314/2, 37/1 ve 31/3. maddeleri gereğince 5 yıl hapis, 3 yıl 4 ay hapis, 1 yıl 4 ay hapis, 8 ay hapis, 4 ay hapis ve 120,00 TL adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair... Ağır Ceza Mahkemesinin 15.01.2009 tarihli ve 2008/62 esas, 2009/10 sayılı kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 29.03.2010 tarihli ve 2009/20698 esas, 2010/3638 sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmesini müteakip, 6008 sayılı Kanun uyarınca yeniden değerlendirme talebi üzerine, çocuklara ilişkin yargılama görevinin Çocuk Mahkemesince yapılması gerektiğinden bahisle mahkemenin görevsizliğine ilişkin anılan mahkemenin 05.10.2010 tarihli ve 2008/62 esas, 2009/10 sayılı ek kararını müteakip, sanık ...'nin 3713 sayılı Kanunun 7/2, 37/1, 5/2, 5, 5237 sayılı Kanunun 174/1, 174/2, 152/1-a, 152/2-a, 86/2, 86/3-c, 220/6, 314/2, 62/1, 52/2, 37/1 ve 31/3. maddeleri gereğince 2 yıl 9 ay 10 gün hapis, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 2 yıl 6 ay hapis, 6 ay 20 gün hapis, 2.000,00 TL ve 60,00 TL adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair ... Çocuk Mahkemesinin 17.05.2011 tarihli ve 2011/1 esas, 2011/338 sayılı kararının temyizi üzerine lehe kanun değerlendirilmesi nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30.07.2012 tarihli ve 2011/300513 sayılı yazısı ile iade edilmesini müteakip suça sürüklenen çocuk ...'ın üzerine atılı suçlardan beraatine ilişkin ... Çocuk Mahkemesinin 22.01.2013 tarihli ve 2012/634 esas, 2013/60 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
  Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 12.09.2006 tarihli ve 2006/359-7944 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, infaz aşamasında verilen uyarlama kararlarının kazanılmış hak oluşturmayacağı nazara alınarak yapılan incelemede.
  Uyarlama yargılamasının, yeni yasanın uygulanması koşullarının belirlenmesi amacı ile sınırlı ve kendine özgü bir yargılama olduğu, bu yargılama sonunda verilen kararın sonradan yürürlüğe giren lehe yasanın hükümlü lehine uygulanması ve infaz yeteneği bulunan ilk hükmü değiştirmekten ibaret ve infaza ilişkin bir karar olduğu gözetilmeden, dosya kapsamındaki delillerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle, suça sürüklenen çocuk hakkında üzerine atılı suçlar yönünden önceki hükmü değiştirir şekilde beraatine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu ...Müdürlüğü 06.02.2014 gün ve 94660652-105-27-1064-2014-2918/9138 sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak dairemize gönderilmiştir.
  KARAR:
  Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteğinin incelenen doysa kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Gaziantep 2. Çocuk Mahkemesinin 22.01.2013 tarih, 2012/634 esas ve 2013/60 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın