Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/1185 Esas 2015/2311 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1185
Karar No: 2015/2311
Karar Tarihi: 10.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/1185 E.  ,  2015/2311 K.

  "İçtihat Metni"

  TALEP:
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.09.2014 tarih ve 2014/292458 sayılı yazısı ile;
  Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma, suç eşyasının kabul edilmesi, mala zarar verme suçlarından sanık ...'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220/2, 151/1, 165/1, 61-a ve 52. maddeleri uyarınca üç kez 2 yıl 6 ay hapis ve 4.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına; suç işlemek için kurulan örgüte üye olma suçundan sanık ...’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220/2 ve 61-a maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ... Asliye Ceza Mahkemesinin 29.05.2012 tarihli ve 2006/978 esas, 2012/520 sayılı karan kapsayan dosya incelendi.
  Dosya kapsamına göre, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde açık olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere göre sanıklara isnat edilen ve suç oluşturduğu kabul edilen eylemin karar yerinde gösterilmesi ve bu hususun gerekçeye yansıtılması gerektiği gözetilmeden gerekçeden yoksun şekilde hüküm tesisi sureli ile 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 34 ve 230. maddelerine muhalefet edilmesinde isabet görülmemiştir.
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek ... Genel Müdürlüğü 24.07.2014 gün ve 94660652-105-41-7262-2014-15221/51466 sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak dairemize gönderilmiştir.
  KARAR:
  Mahkeme kararındaki nitelendirmeye, nitelemedeki ağırlığa kanun yararına temyizin kapsamına, 2797 sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen geçici 14. maddesi hükmüne, 22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarih
  ve 2015/8 sayılı kararındaki iş bölümüne göre, işin incelenmesi Yüksek 13. Ceza Dairesine ait olmakla. Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye GÖNDERİLMESİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın