Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/1711 Esas 2015/1445 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1711
Karar No: 2015/1445
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/1711 E.  ,  2015/1445 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
  düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma
  Hüküm : 2911 sayılı Kanunun 28/1, 62, 53.
  maddeleri uyarınca mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığa yüklenen suçun tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hükümden önce 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine karar verilir" şeklindeki düzenleme karşısında; hükmün sair yönleri incelenmeksizin öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın