Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/1944 Esas 2015/1448 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1944
Karar No: 2015/1448
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/1944 E.  ,  2015/1448 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek
  Hüküm : TCK 220/6. maddesi delaleti ile 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK 220/6, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Mahkûmiyet hükümleri kesinleştikten sonra yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun ile yapılan yasa değişikliklerinin lehe düzenlemeler getirdiğinden bahisle hükümlü hakkında uygulanması ve uyarlama yapılması talebi üzerine, talebin kabulüne dair verilen karar infaza ilişkin olduğundan, 5275 sayılı Kanunun 98 ila 101. maddeleri uyarınca itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığından temyiz incelemesine yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın