Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/2224 Esas 2015/1424 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2224
Karar No: 2015/1424
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/2224 E.  ,  2015/1424 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Silahlı terör örgütünün propagandasını yapma
  Hüküm : 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın 62, 53. maddeleri
  uyarınca mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığa yüklenen suçun tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hükümden sonra 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine karar verilir" şeklindeki düzenleme karşısında; hükmün sair yönleri incelenmeksizin öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın aynı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hükmü veren mahkemeye gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın