Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/2255 Esas 2015/1426 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2255
Karar No: 2015/1426
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/2255 E.  ,  2015/1426 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Çocuk Mahkemesi
  Suç : Silahlı terör örgütünün propagandasını yapma,
  mala zarar verme
  Hüküm : 1- 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın 31/3. maddeleri
  uyarınca mahkumiyet
  2- Kamu malına zarar verme suçundan beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1- Sanık hakkında kamu malına zarar verme (belediye otobüsüne zarar verilmesi) suçundan verilen hükmün yapılan temyiz incelemesinde;
  Yapılan yargılama sonunda sanığa yüklenen suçu işlediğini gösterir mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün ONANMASINA,
  2- Sanık hakkında silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan verilen hükmün yapılan temyiz incelemesinde;
  Sanığın suça konu mesajları cep telefonuna gönderdiği muhatabın kimliği belirlenip, mesajların kendisine ulaşıp ulaşmadığının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti yapılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi




  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın