Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/3203 Esas 2015/2317 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3203
Karar No: 2015/2317
Karar Tarihi: 13.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/3203 E.  ,  2015/2317 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Silahlı örgüt propagandası yapma
  Hüküm : 3713 sayılı Kanunun 7/2-3, TCK'nın 62, 53.
  maddelerince mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Üniversite kampüsünde farklı siyasi görüşlere mensup, iki öğrenci gurubunun zaman zaman karşı karşıya geldikleri sırada karşılıklı saldırı olaylarının gerçekleştiği, hadîse öncesi de bölücü terör örgütünün internet sitelerindeki çağrı üzerine 200 - 250 kişilik grubun toplanarak basın açıklaması yapmak istedikleri sırada, karşıt gruptaki öğrencilere saldırı girişiminin güvenlik güçleri tarafından önlendiği, grubun PKK- KCK terör örgütü lehine dolaylı ve doğrudan şiddete çağrı niteliğindeki slogan attıkları, sanığında “...” şeklinde atmış olduğu sloganın, olayın oluş biçimi iki farklı siyasi görüşe mensup öğrenciler arasındaki süregelen cebir şiddete yönelik hareketler, sanığın bulunduğu grup tarafından atılan sloganların şiddete çağrı niteliğinde olması kamu düzeni ve güvenliğinin bozulması için açık ve yakın tehlike oluşturması, gözetildiğinde atılan sloganın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin anlaşılması karşısında;
  Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde yukarıda
  açıklanan gerekçe doğrultusunda isabetsizlik görülmediğinden; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usül ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 13.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın