Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/5181 Esas 2015/2308 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5181
Karar No: 2015/2308
Karar Tarihi: 10.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/5181 E.  ,  2015/2308 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi

  Dairemizce verilen 01.04.2015 tarih ve 2015/786 - 2015/487 sayılı karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmekle;
  02.07.2012 gün ve 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesine eklenen (2) ve (3). fıkra hükümleri uyarınca itiraz konusu değerlendirilmiş, Dairemizce bahse konu kararda değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı anlaşılmıştır.
  Bu itibarla; itiraz hususunun değerlendirilmek üzere dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın