Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/5182 Esas 2015/2314 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5182
Karar No: 2015/2314
Karar Tarihi: 10.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/5182 E.  ,  2015/2314 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

  Dairemizin 17.03.2015 tarih ve 201/297 - 2015/145 sayılı ilamına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 25.06.2015 tarih ve 9-2013/312980 sayılı yazısı ile itiraz edilmekle, dosya incelendi;
  İftira suçundan 5237 sayılı TCK'nın 267/1, 62/1, 61/8 ve 51. maddeleri uyarınca hakkında mahkumiyet hükmü kurulan sanık ...'ın dosyasında temyiz incelemesi sırasında itiraza konu ilamda TCK'nın 267/3. maddesinin uygulanmaması eleştiri nedeni yapılarak unsurları oluşmayan suç nedeniyle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verilmiştir.
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eleştiri nedeninin de bozmaya konu yapılması gerektiği görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.
  İtiraz nedenleri yerinde görüldüğünden, itirazın kabulü ile bozma ilamının birinci bölümünün iptaline karar verilerek aşağıdaki hükmün yeniden kurulması gerekmiştir.
  Gereği düşünüldü:
  Sanığın hazır olmadığı bir sırada katılanın, sanığın evine giderek şahsi eşyalarını alması üzerine; 12.12.2011 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren sanığın, katılanın eşyalarını alırken kendisine ait bir takım eşyalar ile oğluna ait nüfus cüzdanı, içerisinde 6.000 - 6.500 TL civarında para bulunan kumbarayı ve 100 adet 9 mm çapında tabanca fişeğinin de alındığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmesinin; somut olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde; olayın oluş şekli, sanığın evine müştekinin girmesinden sonra mallarının olmadığını iddia etmesi ve 12.12.2011 tarihli başvuru içeriği ve aşamalardaki savunması karşısında Anayasal dilekçe hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi ve bu nedenle unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,
  Kabul ve uygulamaya göre de;
  Sanığın isnadı üzerine katılanın evinde arama yapılması suretiyle koruma tedbiri uygulanmış olması karşısında sanığa tayin olunan temel cezanın TCK'nın 267/3. maddesiyle arttırılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın