Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1998 Esas 2017/5274 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1998
Karar No: 2017/5274
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Ceza Dairesi         2017/1998 E.  ,  2017/5274 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Terör örgütü propagandasını yapma
  Hüküm : 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddesi, TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca mahkumiyet, TCK’nın 51. maddesi uyarınca erteleme

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Toplam 9,35 TL'den ibaret yargılama giderinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olduğu anlaşıldığından, CMK'nın 324/4. maddesi uyarınca bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi infaz aşamasında resen uygulama yapılabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın