Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/13367 Esas 2017/7697 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13367
Karar No: 2017/7697
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/13367 E.  ,  2017/7697 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Mahkemece verilen 30.04.2009 tarih ve 2007/5 Esas, 2009/56 Karar sayılı kararın davacı tarafça temyizi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne gönderildiği, bu dairece 21.06.2012 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın Dairemize gönderildiği, Dairemizce 10.09.2012 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın 1. Hukuk Dairesi'ne gönderildiği, 1. Hukuk Dairesi'nce 17.01.2013 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın 8. Hukuk Dairesi'ne gönderildiği, 8. Hukuk Dairesi'nce 21.01.2014 tarihinde hükmün onandığı, 08.05.2015 tarihinde ise aynı Dairece görevsizlik kararı verilerek dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu' na gönderildiği, Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'nun 14.07.2015 tarihli kararı ile temyiz incelemesi yapmakla görevli dairenin 16. Hukuk Dairesi olduğu belirtilerek dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmış olmakla şu aşamada hüküm 8. Hukuk Dairesi'nce 21.01.2014 tarihinde onandığından yapılacak işlem bulunmadığından temyiz incelemesi için yanlışlıkla gönderilen dosyanın Mahkemesine TETKİKSİZ İADESİNE, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın