Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/15067 Esas 2017/7683 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/15067
Karar No: 2017/7683
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/15067 E.  ,  2017/7683 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVALILAR : ... VE DİĞERLERİ
  DAVA TÜRÜ : UYGULAMA KADASTROSU
  KANUN YOLU : TEMYİZ


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Uygulama kadastrosu sırasında ... Mahallesi çalışma alanında bulunan ve tapuda ... Vakfı adına kayıtlı bulunan eski 475 parsel sayılı 7820 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 110 ada 39 parsel numarasıyla ve 7.774,25 metrekare yüzölçümlü olarak tespit edilmiştir. Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü, uygulama kadastrosu sırasında kendisine ait taşınmazın yüzölçümünün eksildiği ve eksikliğin davalılara ait 110 ada 37, 40 ve 41 parsel sayılı taşınmazlardan kaynaklandığı iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine ve çekişmeli eski 475, yeni 110 ada 39 parsel sayılı taşınmazın uygulama tespiti gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ... Genel Müdürlüğü'ne İzafeten ... Bölge Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın