Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/10893 Esas 2019/5072 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10893
Karar No: 2019/5072
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/10893 E. , 2019/5072 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 369 parsel sayılı 1.508,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz miras yolu ile gelen hak, mirasçılar arasında yapılan paylaştırma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeni ile 1/2'şer hisse ile ... ve ... adlarına tespit ve tescil edilmiş, malik ... taşınmazdaki hissesini 16.06.1986 tarihinde satış yolu ile ...'e devretmiştir. Davacılar, maliki oldukları 369 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün kadastro tespiti esnasında hatalı olarak tespit edilmiş olduğu iddiası ile taşınmazın yüzölçümünün 7.537 metrekare olarak düzeltilmesi istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile Hatay İli Antakya İlçesi ... Köyü 369 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 7.537,00 metrekare olarak düzeltilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Kadastro Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At