Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/14728 Esas 2019/5044 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/14728
Karar No: 2019/5044
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/14728 E. , 2019/5044 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  1- Dava konusu 249 ada 11, 194, 1230 ada 1, 1231 ada 1, 1232 ada 1 ve 1234 ada 2 parsel sayılı taşınmazların tesisinden itibaren tüm intikallerini gösterir kütük sayfası ile güncel tapu kayıt suretleri ile tüm paydaşların nüfus kayıt örneklerinin,
  2- Dava konusu 249 ada 11 parsel sayılı taşınmaza revizyon gören 28.05.1981 tarih 139, 18.06.1981 tarih 19, 29.06.1981 tarih 28, 18.05.1995 tarih 2, 7 ve 16.06.1995 tarih 6 sıra numaralı tapu kayıt maliklerinin verasete esas olacak şekilde nüfus kayıt örneklerinin Nüfus Müdürlüğünden getirtilerek dosya içine konulması, ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At