Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/220 Esas 2019/5064 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/220
Karar No: 2019/5064
Karar Tarihi: 03.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/220 E. , 2019/5064 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Çekişmeli taşınmazlardan 320 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak Çankaya Kadastro Müdürlüğü’nün 03.12.1991 tarihli komisyon kararının aslı ile komisyon kararının tebliğine ilişkin tebliğ-tebellüğ belgeleri ve komisyon kararının eki niteliğindeki diğer belgeler (rapor, itiraz dilekçeleri vs.) dosya içerisinde bulunmadığı gibi sözü edilen karar ile çekişmeli taşınmazdan ifrazına karar verilen bölümlerin parsel numarası verilerek tapuya tescil edilip edilmedikleri de dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle komisyon kararı ve eki belgeler Çankaya Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile taşınmazın bulunduğu Haymana Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden ve başka dava dosyasında davalı olabileceğinden mahkeme kaleminden ayrı ayrı ve titizlikle araştırılarak bulunmaları halinde dosyasına eklenmesi, bulunamamaları halinde ise nedenine ilişkin olarak alınacak cevabi yazıların dosyasına konulması, ayrıca anılan karar ile çekişmeli taşınmazdan ifrazına karar verilen bölümlere ilişkin kesinleştirme işlemi yapılıp yapılmadığı ve ayrı parsel numarası verilerek tapuya tescil edilip edilmedikleri de Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden sorulup bu hususta alınacak cevabi yazı da dosyasına eklenmeli, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At