Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/43 Esas 2019/4952 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/43
Karar No: 2019/4952
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/43 E. , 2019/4952 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  1- Dava konusu Van/... Mahallesi çalışma alanında bulunan 3956 parsel sayılı taşınmazı, komşuları ile birarada gösterir krokinin getirtilmesi,
  2- Dava konusu Van/... Mahallesi çalışma alanında bulunan 3956 parsel sayılı taşınmaz ile Van/... Mahallesi çalışma alanında bulunan 1475 parsel sayılı taşınmazı birarada gösterir birleşik krokinin getirtilmesi,
  3- Van/... Mahallesi çalışma alanında bulunan 1475 parsel sayılı taşınmazın batı sınırında, Van/... Mahallesi çalışma alanında bulunan 4177, 4178 ve 4180 parsel sayılı taşınmazların güney sınırında bulunan taşınmazın parsel numarası belirlenerek; söz konusu taşınmazın kadastro tutanağının onaylı sureti ile varsa dayanağını oluşturan kayıt ve belgelerin tesisinden itibaren tüm tedavüllerinin, kadasto tespiti kesinleşmiş ise kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, hükmen kesinleşmişse ilgili Mahkeme kararı ile Yargıtay ilamının onaylı örneğinin; taşınmazın idari yoldan tapuya tescil edildiğinin anlaşılması halinde ise, idari yoldan tescile ilişkin tüm bilgi ve belgenin getirtilerek dosyasına konulması,
  4- Yine, Van/... Mahallesi çalışma alanında bulunan 1744 parsel sayılı taşınmaza ait kadastro tutanağı ile taşınmazın kadastro sonrası oluşturulan tapu kaydının tüm tedavülleri ile birlikte onaylı örneklerinin getirtilerek dosya içerisine konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At